ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22710 20000 (εσωτ. γραμμή 3)

Εγκρεμού 30

Αποστολή email

https://www.kpechios.gr

ΧΑΡΤΗΣ

Παρέχονται: Ψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση, ψυχοθεραπείες διαφόρων τύπων, ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση, ψυχολογικά τεστ, συμβουλευτική, βιωματικού τύπου σεμινάρια. 

Οι συνεδρίες γίνονται κατόπιν ραντεβού