ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2271026345

Μαρτύρων 9

Αποστολή email

ΧΑΡΤΗΣ

Διαθλαστική Χειρουργική (laser) Χειρουργική καταρράκτη Θεραπευτικά Laser οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) Τοπογραφία κερατοειδούς Οπτικά πεδία
Δέχεται με ραντεβού