ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2271027222

Πολυτεχνείου 31

Αποστολή email

ΧΑΡΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός τ. Επιμελητής Αλλεργιολογικού Ιατρείου 401 ΓΣΝΑ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού