Πάσχος Μανδραβέλης

Πάσχος Μανδραβέλης

Ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι αρθοργράφος της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

16.12.2016 // 20:35

Νησιά, γλώσσα και μυαλά...

Και καλά! Τα νησιά, για τα οποία δεν ανησυχεί ο υφυπουργός της κυβέρνησης, θεωρητικώς κινδυνεύουν διότι υφίσταται πραγματικός μηχανισμός κατάληψής των. Υπάρχουν αποβατικά σκάφη, τανκς, αεροπλάνα, στρατιώτες κ.λπ. Επομένως, μπορεί κάποιος να πιθανολογήσει επί του πραγματικού: αν δεν είχαμε την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τις διπλωματικές σχέσεις με μεγάλες δυνάμεις, αξιόμαχο στρατό κ.λπ. θα μπορο ...