Μίμης Μουτσάτσος

Μίμης Μουτσάτσος

24.10.2016 // 13:56

Φάρκαινα 2016

  Χρόνια και χρόνια σ’ έχτιζα σπίτι Σε κάθε θύμηση κουβάλαγα πέτρες από τον ποταμό στην κορυφή των τοίχων σου κι έβλεπα καλύβι που σε κλώσαγαν οι εποχές τη στέγη σου που άλλαζε σαν τη θάλασσα να χορεύει πάνω στα σύννεφα να μπλέκει μ’ αυτά τους καπνούς του σπίτι του ανέμου κατοικία που μια πνοή έσβηνε.                                                    Louis Guillaume  Στις 16/10 συμπληρώθηκαν 35 ...