Νίκος Μίτσης

26.09.2016 // 13:48

« Επετειακό ορόσημο»

Τα λεξικά, μας δίνουν την έννοια της λέξης «ορόσημο» ως το χρονικό σημείο ή το καθοριστικής σημασίας γεγονός, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου. Η φετινή χρονιά λοιπόν είναι ένα ορόσημο στην εκδοτική παραγωγή του νησιού μας γιατί συμπληρώνονται 25 χρόνια από την ίδρυση των χιώτικων εκδόσεων «Αλφα Πι». Ένα τέταρτο του αιώνα επιτυχημένης εκδοτικής παραγωγής των αδελφών Παληού με την παρο ...