Κώνσταντίνος Παπαδόπουλος

Κώνσταντίνος Παπαδόπουλος

Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας και Πολιτισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου