Ζωρζής Σκέλλας - Κων/νος Παραδείσης

Ζωρζής Σκέλλας - Κων/νος Παραδείσης

16.02.2016 // 22:18

Η Ι. Σκήτη Αγ. Πατέρων σήμερα- Η άλλη Άποψη

Η έκφραση της άλλης άποψης για την Ι. Σκήτη Αγ. Πατέρων της Χίου επιχειρείται μέσα από το δημοσίευμα αυτό καθώς  στους εννέα μήνες που μεσολάβησαν από την προς Κύριον εκδημία του Σεβαστού Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Αγ. Πατέρων Χίου Γέροντος Αμβροσίου Ψωμιά έχουν γραφτεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο μονόπλευρα άρθρα και σχόλια αλλά και εμείς υποχρεούμεθα καθηκόντως καθημερινώς να δίνουμε λόγο «πα ...