Σταμάτης Κριμιζής

Σταμάτης Κριμιζής

Ο κ. Σταμάτης Κριμιζής είναι ομότιμος διευθυντής της Διοίκησης Διαστήματος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (ΗΠΑ), πρώην πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας και Τεχνολογίας (2010-2013) και ακαδημαϊκός.