Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος

Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος

17.01.2019 // 14:16

Ένα ξεκάθαρο «όχι» για τη Μακεδονία μας

Την προσεχή Κυριακή, προσκεκλημένος της αδελφότητας Ψαριανών θα λειτουργήσω στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Κυψέλης και θα τελέσω μνημόσυνο του Ψαριανού ήρωος πυρπολητού Κωνσταντή Κανάρη. Θα σας μιλήσω λοιπόν με γλώσσα και ψυχή Κανάρη. Τις ημέρες αυτές τίθενται σε διαπραγμάτευση τα απαράγραπτα και αδιαπραγμάτευτα δικαιώματά μας στο όνομα, τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό, την ταυτότητα της μ ...

Η Κυριακάτικη Αργία επιτρέπει την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων

08.05.2017 // 15:58
Ἡ Ἐκκλησία εἰς τό πλαί­σι­ον τῆς ποι­μα­ντι­κῆς με­ρίμνης Της δι­' ὅ­λον τόν πι­στόν Λα­όν, πα­ρα­κο­λου­θεῖ μέ ἰ­δι­αί­τε­ρον ἐν­δι­α­φέ­ρον καί βα­θύ­τα­τον αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης καί τά ζη­τή­μα­τα τά ὁ­ποῖ­α κα­θη­με­ρι­νῶς ἀ­ντι­με­τω­πί­ζει τό εὐ­λα­βές ποί­μνι­όν Της. Εἰς τά ζη­τή­μα­τα αὐ­τά πρ ...

Τό μόνο θεμέλιό μας εἶναι ὁ Χριστός

30.12.2016 // 11:53
Χριστιανοί μου! Ὁ κατ' ἐξοχήν σεβαστός χῶρος κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἡ οἰκία του, τό σπίτι του, εἶναι ὁ χῶρος στόν ὁποῖο κατοικεῖ ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του, ἐκεῖ ὅπου ἀνατρέφει τά παιδιά του, φροντίζει τούς προγόνους του, προγραμματίζει τήν πορεία του, ἀναπαύεται ἀπό τήν ἐργασία του. Εἶναι ἡ γλυκειά ...

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Μάρκου για την επίσκεψη του Οικ. Πατριάρχη

01.09.2015 // 9:53
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἡ ἁγιοτόκος καί μυρίπνοος, κατόπιν τῆς Εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, θά ὑποδεχθῇ τήν 11ην Σεπτεμβρίου 2015, μέ αἰσθήματα βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ψυχικῆς ἀνατάσεως, τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, τόν λυχνοστάτην ἀπό τό ἀείφωτον Φανάριον, τόν φιλάνθρωπον Πατέρα ...

Η αργία της Κυριακής

17.07.2013 // 18:19
Ἡ Ἐκκλησία εἰς τό πλαί­σι­ον τῆς ποι­μα­ντι­κῆς με­ρί­μνης Της δι­' ὅ­λον τόν πι­στόν Λα­όν, πα­ρα­κο­λου­θεῖ μέ ἰ­δι­αί­τε­ρον ἐν­δι­α­φέ­ρον καί βα­θύ­τα­τον αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης καί τά ζη­τή­μα­τα τά ὁ­ποῖ­α κα­θη­με­ρι­νῶς ἀ­ντι­με­τω­πί­ζει τό εὐ­λα­βές ποί­μνι­όν Της. Εἰς τά ζη­τή­μα­τα αὐ­τά ...

Η ελληνική είναι γλώσσα για να μιλάς με το Θεό

31.01.2013 // 15:37
«Οἱ Τρεῖς Ἅγιοι καί Ἱεράρχες γνώριζαν καί χρησιμοποιοῦσαν τήν Ἑλληνική γλῶσσα. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἐμελέτησαν τήν Ἑλληνική γλῶσσα. Σ’ αὐτήν εἶχαν γραφεῖ τά ἔπη τοῦ Ὁμήρου, τά ποιήματα τῶν μεγάλων τραγικῶν, οἱ ἀφηγήσεις τῶν ἀρχαίων ἱστορικῶν καί οἱ στοχασμοί τῶν φιλοσόφων. Ἡ ἴδια εἶχε χρησιμοποιηθεῖ ὡς ...

Να ζήσουμε όλοι μας την γεμάτη Χριστό διάσταση τοῦ Χρόνου

02.01.2013 // 13:57
  Ἀδελφοί μου,   Ὁ χρόνος, τόν ὁποῖο βιώνουμε, ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἀρχή, δηλαδή αἰτιώδη ἔναρξη, καί δέν εἶναι «ἄναρχος». Ἐπίσης εἶναι πεπερασμένος καί ἔχει ὅρια, δέν εἶναι οὔτε ἄπειρος οὔτε αἰώνιος («οὐκ ἀΐδιος»).   Ὁ χρόνος ξεκινᾶ μέ τή Δημιουργία καί πορεύεται μαζί μέ τόν ἄνθρωπο καί ὁλό ...

100 χρόνια Χίος Ελευθέρα

08.11.2012 // 16:04
  «Τώρα κατάκλειστες καρδιές γοργοπετοῦν κοντά σου ν´ ἀνοίξουν μές τίς εὐωδιές καί μές τ᾽ ἀρώματά σου. Στρατούς λεβέντικης γενιᾶς μ᾽ ἀνθούς τούς ρένεις λεμονιᾶς βασανισμένη χώρα. Κι ἀπό τόν Ἅγιο σου Μηνᾶ ὅπου τό σήμαντρο χτυπᾶ τῆς λευτεριᾶς τήν ὥρα».    Σήμερα, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία ...

Ὀρθοδοξία: Σύζευξη Θεολογίας καί Τέχνης

05.03.2012 // 22:01
Θε­ο­λο­γία καί τέ­χνη συμ­πο­ρεύ­ον­ται ἐξ ἀρ­χῆς συζυγεῖς καί ἀλλη­λένδετες μέσα στήν Ἐκ­κλη­σία. Τίς συναντᾶμε ἑνωμένες στό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ ἱερέα, τοῦ ἱεροψάλτη, τοῦ ἐμπνευ­σμένου ἁγιογράφου καί τῶν ὑπολοίπων καλλιτεχνῶν, ἀλλά καί σέ αὐτό ἀκόμα τοῦ ἀφοσιωμένου θεο­λόγου ἐκπαιδευτικοῦ. Ὅπω ...