Μιχάλης Βοξάκης

Μιχάλης Βοξάκης

Ο Μιχ. Βοξάκης είναι Φιλόλογος, M.Ed.
και υποψήφιος βουλευτής Ν. Χίου με "Το Ποτάμι"