Κων/νος Μούνδρος

Κων/νος Μούνδρος

03.08.2015 // 12:08

Προτάσεις για τη φιλοξενία των μεταναστών που έχουν έλθει στη Χίο

Σχετικά με την φιλοξενία των μεταναστών που έχουν έλθει στη Χίο, έχω να προτείνω τα εξής: 1.      Εάν είναι δυνατό, να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις των στρατοπέδων της Χίου που έχουν πάψει να λειτουργούν [ π.χ. Στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου 297 Τ.Ε.  στο Χαλκειός ( μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του 228 Τ.Ε. στην περιοχή Γρου ) καθώς και στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου  καταδρομέων στις ...