ΕΥΘ. ΜΟΝΙΑΡΟΣ

03.04.2015 // 22:59

Μόνος πρωταγωνιστής ο μαστιχοπαραγωγός*

Είμαι σίγουρος, γνωρίζουν ότι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου αποτελεί κατά βάση έναν οικονομικό Οργανισμό, που σκοπό έχει την προάσπιση των συμφερόντων του μαστιχοπαραγωγού μέσα από την προώθηση του μοναδικού μας προϊόντος. Ή Ένωση, με τα στελέχη που διαθέτει, αναζητά πια τρόπους προώθησης αυτών των συμφερόντων με όρους και πέραν των αμιγώς εμποροοικονομικών. Επίσης η Χίος, διαθέτει ένα αρκετά σημα ...