Ελευθέριος Καταρέλος

Ελευθέριος Καταρέλος

24.12.2018 // 10:16

Λιμένας Μεστών: Μια αμφιλεγόμενη υποδομή

Αφορμή για το παρόν αποτέλεσε η εκτεταμένη ενασχόληση του τελευταίου ΣΑΣ που πραγματοποιήθηκε στη Χίο, με τον λιμένα των Μεστών, όπου για μια ακόμη φορά διατυπώθηκαν αφενός η επιθυμία και η βούληση αξιοποίησης του και αφετέρου τα μειονεκτήματά που διαχρονικά το αποτρέπουν. Συνέπεια, η μεν τοπική κοινωνία στερείται τα οφέλη μιας σημαντικής υποδομής, η δε οικονομία την απόδοση μιας δημόσιας επένδυση ...

Μέτοχοι και μετοχές της ΕΜΧ

25.02.2015 // 11:09
Οι μαστιχοπαραγωγοί, ως μέλη των 20 Α’θμιων Συνεταιρισμών, αποτελούν τους  προμηθευτές μαστίχας της ΕΜΧ, η ίδια όμως ταυτόχρονα τους αποκαλεί και τελικούς της μετόχους. Ενώ όμως η ιδιότητα του μαστιχοπαραγωγού ως προμηθευτή θεωρείται αυταπόδεικτη, αντίθετα η ιδιότητα του μετόχου αν δεν απορρίπτεται, ...