Στρ. Φρεγαδιώτης

Στρ. Φρεγαδιώτης

17.11.2014 // 14:50

Ο αθλητισμός είναι ανάγκη και δικαίωμα της νεολαίας μας

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι μια συνεχής έμπνευση, που δημιουργεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Η έλλειψη κινήτρων οδηγεί τις περισσότερες φορές τη νεολαία σε κακές επιρροές και καταχρήσεις που λυμαίνονται τους εφήβους, ο αθλητισμός αντίθετα απομακρύνει τους νέους από όλες τις κακές συνήθειες της εποχής μας όπως είναι το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, η βία κ.λ.π. Στο νησί μας ασχολούνται πολλοί ν ...