Μαρία Δαμασιώτη

Μαρία Δαμασιώτη

10.10.2013 // 12:23

Συζητώντας για την ψυχική υγεία το 2013

Η οικονομική κρίση έχει αποδιοργανώσει και έχει υποβαθμίσει εντελώς τις δομές Ψυχικής Υγείας, με άμεσο αντίκτυπο στους ίδιους τους ασθενείς καθώς και τους εργαζόμενους σε αυτές. Οι μειώσεις των χρηματοδοτήσεων, απειλούν να δώσουν τη χαριστική βολή στις δομές Ψυχικής Υγείας, την ίδια στιγμή που καθημερινά όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν σε αυτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν ψυχικά προβλήμ ...