Βαγγελίτσα Αμέντα

Βαγγελίτσα Αμέντα

02.09.2013 // 13:03

«Ενοικιάζονται» όνειρα…

Κοιτάζοντας πίσω,  στο κοντινό παρελθόν, βλέπω ότι είμαστε μια  ευνοημένη γενιά, καθώς είχαμε απλόχερα , τις περισσότερες φορές , εργασιακά δικαιώματα, ( για τα οποία κάποιοι «γραφικοί» χρόνια πριν αγωνίστηκαν), αξιοπρεπή βασικό μισθό, ωράριο και πενθήμερη εργασία. Χτίσαμε την ζωή μας , με αυτά τα δεδομένα, μεγαλώσαμε τα παιδιά μας με αυτά τα δεδομένα, τα  εφοδιάσαμε με γνώσεις, πτυχία και τα μάθα ...