Θεόδωρος Βαλσαμίδης

Θεόδωρος Βαλσαμίδης

26.02.2013 // 17:27

Η Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η πρόταση για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο οποίος εγκρίθηκε το 2006, αποτέλεσε θέμα συζήτησης στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Υποδομών. 7 χρόνια μετά την θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, είναι πλέον ανάγκη να αξιολογήσουμε την πορεία υλοποίησης ...