Χρίστος ΣΤΕΡ. Μπελλές

Χρίστος ΣΤΕΡ. Μπελλές

Η διδασκαλία της τοπικής Ιστορίας…

21.03.2012 // 12:30
  Με τη διοικητική αποκέντρωση της πατρίδας μας – στα πλαίσια «Καλλικράτη»  – οι Νομοί της μεταλλάσσονται σε μικρές κυβερνήσεις. Οι τοπικοί άρχοντες απολαμβάνουν, πλέον, ουσιαστική ανεξαρτησία από την κεντρική εξουσία κι η δράση τους επηρεάζει ανεξίτηλα, το σήμερα και αύριο μιας τοπικής κοινωνίας. Μ ...

Ο έχων ώτα ακούειν…

01.03.2012 // 12:13
Από τον αρχαίο Έλληνα κωμωδιογράφο, Μένανδρο: «Τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί», στο Γάλλο συγγραφέα του ρομαντισμού, Βικτόρ Ουγκό: «Το δάνειο είναι η αρχή της σκλαβιάς –  ακόμη χειρότερο κι απ’ τη σκλαβιά – γιατί ο δανειστής είναι πιο σκληρός από το δουλοκτήτη. Είναι ιδιοκτήτης της αξιοπρέπ ...

Πρόσκληση- πρόκληση προς εφοπλιστές…

29.01.2012 // 11:52
Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, ο πιο εξελιγμένος και δυναμικός οικονομικός κλάδος που ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, ήταν εκείνος των θαλάσσιων μεταφορών. Η αδιαμφισβήτητη αυτή ισχύς οφείλεται, κύρια, στους παρακάτω λόγους: ο πρώτος αφορ ...