Κωνσταντίνος Μαρής

Κωνσταντίνος Μαρής

Αστυνομικός - Πτυχιούχος Ιατρικής ΑΠΘ - Πτυχιούχος ΤΕΙ Πειραιά Λογιστικής - Μεταπτυχιακός απόφοιτος καρδιαγγειακών παθήσεων ΑΠΘ