Εμμανουήλ Χριστοφάκης

Εμμανουήλ Χριστοφάκης

Εμμανουήλ Χριστοφάκης

Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Πανεπιστημίου Αιγαίου