Κωνσταντίνος Φάκος

Κωνσταντίνος Φάκος

Μηχανικός πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. «π» και politischios.gr