Σίμος Βενέτος

Σίμος Βενέτος

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου