Λευτέρης Παπαϊωάννου

Λευτέρης Παπαϊωάννου

Ο Λευτέρης Παπαϊωάννου είναι Υποστράτηγος ε.α και Σύμβουλος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων