Αρχιεπίσκοπος Νικόλαος

Αρχιεπίσκοπος Νικόλαος

26.10.2019 // 14:10

Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος

Έχουν περάσει είκοσι περίπου χρόνια από τότε που η τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού της Χίου, κατά την αγορά του Κολεγίου των «Μοναζουσών του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως στη Χίο», είχε αναλάβει την υποχρέωση - μαζί με την ανακαίνιση του Κολεγίου που θα έκανε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Διοικητήριο του τότε Νομού Χίου και σήμερα από τον διάδοχο θεσμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαί ...