Νίκος Νύκτας

Νίκος Νύκτας

26.09.2019 // 10:22

Τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό

Ο τουρισμός ως τομέας ευθύνης, στην Περιφερειακή Διοίκηση, αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση, επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα πεδίο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για νησιά με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, με τεράστια δυναμική ως προς το φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα που διαθέτουν, με άνισες και αναντίστοιχες όμως μέχρι σήμερα επιδόσεις στον τουρισμό. Αυτό ...