Γιώργος Αμέντας

Γιώργος Αμέντας

Αντιπρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου

Μέλος ΣυμμαΧίας Αξιών