Νίκος Εμμανουήλ Μπότσας

Νίκος Εμμανουήλ Μπότσας

Μαθητής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Χίου