Μιχάλης Κανάριος του Γεωρ.

Μιχάλης Κανάριος του Γεωρ.

12.10.2017 // 13:40

Γιατί η Χίος πρέπει να χωριστεί σε τρεις δήμους

Οι δύο αυτοδιοικητικές μεταρρυθμίσεις, «Καποδίστρια» και  «Καλλικράτη» έγιναν προφανώς για δύο λόγους. α. να μειωθούν τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας του κράτους και β. να αυξηθεί η αποτελεσματική των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της Περιφέρειας. Με τη λογική της σύγχρονης ανάπτυξης το κράτος έδωσε προτεραιότητα στις υποδομές και η οικονομία ξεπέρασε τα όρια των τοπικών κοινωνιών. Εδικά οι συγκο ...