Κανάριος Μιχάλης

Κανάριος Μιχάλης

Ο Μιχάλης Κανάριος είναι τέως Κοινοτικός Σύμβουλος Καλαμωτής