Ανθή Πιζιάνου

18.08.2017 // 15:26

Εκθειάζει την πορεία του ΠΕΠ Β. Αιγαίου δημοσίευμα της «Καθημερινής»

Tους ευρωπαϊκούς πόρους για όλα τα νησιά της αρμοδιότητάς της αξιοποιεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με προσκλήσεις και εντάξεις έργων ύψους 60 εκατ. ευρώ για όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. «Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ιδιαίτερα οι νησιώτες του Βορείου Αιγαίου βιώνουμε, αποτελεί χρέος και ευθύνη να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία και κάθε δυνατότητα, θεσμική ή οικονομική ...