Οι Έλληνες της Μανιτόμπα

Μια μικρή Ελλάδα ζει στους -30ο c αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον

  Η Μανιτόμπα είναι μία επαρχία του Καναδά που η έκτασή της είναι πενταπλάσια της Ελλάδας και ο πληθυσμός αγγίζει περίπου το 1.208.268 ανθρώπους.  Πρόκειται για μία από τις πιο ηλιόλουστες πόλεις του Καναδά παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα(ο οπο...