Τα φωτογραφικά κλικ της πρώτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου