"Ο Θεός να βάλει το χέρι του..."

"Ο Θεός να βάλει το χέρι του..."