Δήμητρα Μουτζούρη και Παντελής Βρουλής πίνουν στη υγεία της Χίου.