12/12/18

Αντίδοτο στην ονοματολογία

Ο στενός του κύκλος έχει αρχίσει ήδη να ψέγει τον Κ. Τριαντάφυλλο ότι δεν δίνει τη δέουσα βαρύτητα στην ώθηση της υποψηφιότητας του. Του επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι σε επίπεδο εντυπώσεων η διαρροή προσώπων που θα πάρουν θέση στο ψηφοδέλτιο Κάρμαντζη δημιουργεί σταδιακή παράσταση νίκης στο νυν αντιπεριφερειάρχη.

Ο Τριαντάφυλλος πάλι παραμένει … αγύριστο κεφάλι. Επιμένει ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσει συνταγές παρελθόντος με μοναδικό στόχο την αναρρίχηση στην εξουσία. Κι έ ...

διαβάστε περισσότερα