Ειδήσεις

29/5/14 13:07

τελ. ενημ.: 29/5/14 16:06

«Να γιατί ξεχειλίζουν από μίσος εναντίον μας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Με το σχόλιο «να γιατί ξεχειλίζουν από μίσος εναντίον μας», η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Χίου, έδωσε στη δημοσιότητα το υπ’ αριθμόν ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΛΥΥ-Β65 έγγραφο της «Διαύγειας» στο οποίο φαίνεται η απευθείας ανάθεση ποσού 1000 ευρώ προς τον «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ»  προκειμένου να αναλάβει:

«την ετήσια προβολή στην ηλεκτρονική εφημερίδα «chios press», των δράσεων που πραγματοποιούνται στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της επιχείρησης, με σκοπό την ενημέρωση και την προτροπή για ενεργό συμμετοχή του κοινού και κυρίως των νεότερων ηλικιακών ομάδων σε αυτές, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας στο δρόμο».

Δείτε επίσης