ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2271025233, 6944261904

Καστρομηνάς, Χίος

Αποστολή email

https://mavropetros.com/

ΧΑΡΤΗΣ

Η επιχείρηση του Αλέξανδρου Μαυρόπετρου δραστηριοποιείται δυναμικά με ιδιόκτητα φορτηγά, μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό στην αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση δομικών στοιχείων (μπετόν, πέτρα, τούβλο) καθώς επίσης και στις χωματουργικές εργασίες. Η εμπειρία που διαθέτει και η συνεχής επένδυση σε εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, της δίνει την δυνατότητα να είναι ευέλικτη, ανταγωνιστική και αποτελεσματική στις εργασίες που αναλαμβάνει. Η εκτέλεση πλήθους ιδιωτικών και δημόσιων έργων μας έχει δώσει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση έτσι ώστε να επιλέγουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κάθε περίπτωση και να εργαζόμαστε έντεχνα, με μεθοδικότητα, ταχύτητα, συνέπεια και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Φιλοσοφία και παράλληλα στόχος μας είναι με το πέρας του κάθε έργου, ανεξάρτητα του μεγέθους αυτού, να έχουμε ακόμα έναν πλήρως ικανοποιημένο πελάτη. Επιλέξτε μας για τον επαγγελματισμό μας ως προς την εντιμότητα, τη συνέπεια, και τον στόχο μας στο να δώσουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Επενδύουμε συνεχώς σε προσωπικό, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό και προτεραιότητα μας είναι να ολοκληρώνουμε το κάθε έργο έντεχνα με ασφάλεια και ταχύτητα. Αγαπάμε και είμαστε αφοσιωμένοι 100% στη δουλειά μας. Ο συνδυασμός των δύο δραστηριοτήτων μας και ο ιδιόκτητος εξοπλισμός, μας κάνει ευέλικτους, αποτελεσματικούς και πολύ ανταγωνιστικούς.

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ

Η αδιατάρακτη κοπή μπετόν είναι η τεχνική με την οποία το μπετόν κόβεται χωρίς κραδασμό-δόνηση ή σκόνη με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς να επιβαρύνεται ο υπάρχον σκελετός του κτιρίου. Η κοπή γίνεται με δίσκους που έχουν διαμάντια (διαμαντοκοπή) και νερό και προσφέρει λείες τελικές επιφάνειες. Η αδιατάρακτη κοπή μπετόν διευκολύνει τις αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις, τις ανακαινίσεις, τις αλλαγές όψεων, τις μετατροπές και τις διορθώσεις κακοτεχνιών. Εξυπηρετεί επίσης τις στατικές επεμβάσεις και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο της όσο δυνατό μικρότερης διατάραξης του παλαιού σκελετού ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια εργασιών ανακατασκευής – ανακαίνισης – επισκευής ή ενίσχυσης, η σύγχρονη πλέον απαίτηση επιβάλλει την απουσία οιασδήποτε δόνησης στον παλαιό Φέροντα Οργανισμό, καθώς οι ζημιές στο εσωτερικό του σκελετού δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού και πολλές φορές αποβαίνουν σημαντικές για τη κατάσταση της εσωτερικής δομής του σκυροδέματος (ρηγμάτωση,αποσάρθρωση).

Είναι διαπιστωμένη η ανάπτυξη τριχοειδών ρηγματώσεων στο εσωτερικό στοιχείων σκυροδέματος κατά τη χρήση κομπρεσέρ στις κατεδαφίσεις. Βρίσκει εφαρμογή στην καθαίρεση μπαλκονιών, ορόφων, λιθοδομών, πλακών, δοκαριών, υποστυλωμάτων και θεμελιώσεων. Σε ανοίγματα εξωτερικά (παράθυρα, πόρτες, δώματα και αίθρια) ή εσωτερικά (σκάλες, λεβητοστάσια, αποθήκες, τζάκια, καμινάδες, ασανσέρ, ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις). Τα πλεονεκτήματα της αδιατάρακτης κοπής είναι: δεν προκαλούνται κραδασμοί και δονήσεις που να επιβαρύνουν τον υπάρχοντα σκελετό του κτιρίου, οι τελικές επιφάνειες είναι λείες, η μεγάλη ταχύτητα εκτέλεσης των έργων και η απουσία σκόνης.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η επιχείρηση αναλαμβάνει πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες όπως εκσκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμούς, μπαζώματα, καθαρισμούς οικοπέδων καθώς και εργασίες σε στενούς και δύσκολους χώρους. Έχουμε μια επιτυχημένη πορεία και ειδικευόμαστε σε τεχνικά έργα όπως: έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Με εμπειρία και υπευθυνότητα παρέχουμε υπηρεσίες σε ιδιώτες, εργολάβους, δήμους, κοινότητες και τεχνικές εταιρίες. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση και τη σωστή συντήρηση αυτού κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε πάντα στις ανάγκες των πελατών μας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Η επιχείρηση επίσης αναλαμβάνει εργασίες πασσαλόμπηξης για μικροπασσάλους με δυνατότητα μέγιστου βάθους τα 5 μέτρα οι οποίες χρησιμεύουν σε προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις, ξύλινες κατασκευές, βοηθητικά κτίρια, στυλίσκους, κοντέινερ, φράχτες, σήμανση δρόμων, παιδικές χαρές, στέγαστρα, περιφράξεις κ.α. Οι τρόποι είναι με μπετόμπηξη, δηλαδή διάνοιξη κάθετων οπών στο επιθυμητό βάθος και στερέωση της κατασκευής με την πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα, είτε με βιδωτά θεμέλια τα οποία λόγω της κωνικής τους μορφής βιδώνονται στο έδαφος, συμπιέζουν και συμπυκνώνουν το χώμα, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ασφάλεια χωρίς να χρειάζονται σκυροδέτηση.