Κώστας Βούκουνας

12.02.2018 // 10:09

Ιστορικές μνήμες για τον Κων. Κανάρη και την τοποθέτηση του ανδριάντα του

Με μεγάλη μου χαρά τούτες τις ημέρες μαθαίνω για τον ελάχιστο φόρο τιμής που οι Χιώτες κάτοικοι της Αττικής, οι συμπατριώτες μας, αποτίνουν προς τον Κανάρη. Συμπληρώνοντας με τα λουλούδια της θύμησης μου το στεφάνι που του κατατίθεται, παραθέτω τούτες τις γραμμές και θυμίζω σε κάθε αρμόδιο ότι του οφείλουμε μεγαλύτερες τιμές και έχουμε πολύ καθυστερήσει. Ήταν φέτος ευκαιρία, μια που το 2017 έκλεισ ...

Οι μέρες του 1940 στη Χίο και η δράση των Χίων στον Πόλεμο.

27.10.2015 // 11:05
Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στις παραμονές του πολέμου του  1940 καθορίζονται από το ανεπαρκές βιοτικό επίπεδο, την εξάρτηση της χώρας μας από το εξωτερικό και την αδυναμία αξιοποίησης των παραγωγικών πηγών. Το εθνικό εισόδημα εκτιμάται ότι ανερχόταν σε 60 δις. προ ...

Με ψαλμική αυτόμελον και τάξην αλφαβήτου χαιρετισμούς ας πέμψωμεν παντώς λαοπροβλήτου

19.04.2013 // 13:51
Το προσταχθέν ως ελάβαμεν  εν γνώσει εις τον καθένα τότε ευθύς σπουδή επέστη Ως αλεύρι απλώσας τυγχάνων. Ο κλίνας επί τας έξωθεν εντολάς την κάνει. Αποκηρύξας όλα τα πριν Ωσάν λαγός κραυγάζοντας χαιρετώ κι αλληλούια… ήχος ο αυτόςΤη υπερμάχω στρατηγώ ας ικετεύσομεν να μας λυτρώσει, ίνα  μη ...