Θεόδωρος Καρατζάς

Θεόδωρος Καρατζάς

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής

Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή.

Ex-Assistant Professor of Surgery/Transplantation

University of Miami, School of Medicine, Miami-FL,USA.

E-mail: tkaratz@med.uoa.gr