18/7/19 13:07

Ζητείται υπάλληλος από λογιστικό γραφείο

Ζητείται από λογιστικό γραφείο υπάλληλος με γνώσεις κυρίως εργατικών θεμάτων-μισθοδοσίας. Απαραίτητη η άδεια οδήγησης δικύκλου. Αποστολή βιογραφικού: DIMEKO2008@gmail.com