8/7/19 10:44

Ζητείται λογιστής

Από Εταιρία με βιβλία 3ης κατηγορίας, ζητείται λογιστής με απαιτούμενα προσόντα και προϋπηρεσία.Βιογραφικό στη Ταχ.Θυρίδα ΕΛΤΑ Νο36