18/6/19 11:35

Ζητούνται νοσηλεύτριες

Ζητούνται νοσηλεύτριες για φύλαξη κυρίας για 8ωρες βάρδιες εντός 24ωρου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936576383.