10/6/19 13:48

Ζητείται οδηγός

Ζητείται οδηγός (επιθυμητή η κατοχή διπλώματος Γ' Κατηγορίας ) από εμπορική εταιρεία διακίνησης νερού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271081584