20/5/19 13:28

Ζητούνται άτομα για λάτζα και βοηθός κουζίνας

Ζητούνται άτομα για θέσεις λάτζας και βοηθού κουζίνας. Τηλ. επικοινωνίας: 2271020113