3/5/19 15:01

Ζητούνται καθηγητές και υπάλληλος για τη θέση της γραμματείας

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΣΚΥΤΑΛΗ, στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης στο χώρο της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, γνωστοποιεί ότι δέχεται βιογραφικά από καθηγητές όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και βιογραφικά για την κάλυψη της θέσης της γραμματείας στο info@skytale.gr. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναφέρουν στο θέμα του μηνύματος τους την θέση για την οποία αποστέλλουν.