15/3/19 10:02

Ζητούνται υπάλληλοι από μεταφορική εταιρεία

Από τη μεταφορική εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΑΕ ζητείται οδηγός με δίπλωμα Γ' Κατηγορίας και φορτοεκφορτωτής 

Επικοινωνία στο τηλ: 2271023301