27/12/18 13:07

Η Κιβωτός του Κόσμου Αιγαίου αναζητεί κοινωνική λειτουργό

Η Κιβωτός του Κόσμου Αιγαίου αναζητεί κοινωνική λειτουργό με εμπειρία στον χώρο της πρόνοιας, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22710-81953, αποστολή βιογραφικών στο kivotos.chios@gmail.comκαι kivotos.aipos2@gmail.com