2/11/18 15:24

Ζητούνται μηχανικοί

Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ζητά Μηχανικούς ΑΕΙ – ΤΕΙ, για συνεργασία σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας.

Για πληροφορίες Τηλ: 210 74 87 051, email: info@safemed.gr