4/10/18 9:37

Εμπορική επιχείρηση στον χώρο της εστίασης και του καφέ, ζητά την κάλυψη θέσης πωλητή

Εμπορική επιχείρηση στον χώρο της εστίασης και του καφέ, ζητά την κάλυψη θέσης πωλητή.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε τεχνικό τμήμα επισκευής μηχανών καφέ και τμήμα πωλήσεων
 • Γνώση της κατηγορίας "καφέ και ροφήματα"
 • Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα Αυτοκινήτου
 • Δίπλωμα Δικύκλου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών


Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Οργανωτική Συμπεριφορά και μεθοδικότητα
 • Ευγένεια και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων


Η Εταιρία Προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο e-mail: aigaiotr@hotmail.com